תקנון אתר

ברוכים הבאים למרכז ספורט מכבים
מרכז ספורט מכבים הינו מרכז ספורט למנויים המאפשר מעת לעת, על בסיס מקום פנוי רכישת כניסות חד פעמיות לבריכה.
כול אורח מעל גיל שנתיים חייב בכרטיס.
לא תתאפשר כניסה לילד עד גיל 9 ללא מלווה מבוגר.  
כרטיס הכניסה תקף אך ורק ליום בו הוא נרכש. יש להתעדכן בשעות פעילות הבריכה באתר המרכז
כרטיס הכניסה הינו עבור שימוש במתחם הבריכות בלבד. לא יתאפשר שימוש בשאר מתקני המרכז הספורט.   
ביטולים
לקוח שלא הגיע בפועל ולא מימש את כרטיס הכניסה שלו לא יהיה זכאי להחזר ולא תהיה לו כל טענה כלפי מרכז הספורט.
ידוע ללקוח שבמקרה שהבריכה לא תהיה פעילה ביום ו/או בתקופה מסוימת עקב כוח עליון ו/או עבודות תחזוקה ו/או תקלות ו/או הנחיית הרשויות והוא לא יוכל להיכנס לבריכה באותה תקופה, לא תקום לו כל טענה כלפי מרכז הספורט ו/או זכות לפיצוי כלשהו, מלבד הזכות לכניסה באמצעות הכרטיס הנרכש במועד נדחה.
במקרה שבו לאחר כניסת הלקוח לבריכה יווצר מצב שבו הבריכה תושבת עקב כוח עליון ו/או עבודות תחזוקה ו/או תקלות ו/או הנחיית הרשויות והוא ידרש לפנות את מתחם הבריכה, לא תהא לו כל טענה כלפי מרכז הספורט מכבים וכל שהוא יהיה זכאי לו יהיה כניסה נוספת במקום אותה כניסה ובלבד שהוא שהה בבריכה פחות מ – 3 שעות.
אחריות
החברה רשאית לסיים את ביקורו של כל אורח במקרה של הפרה של הוראות התקנון ו/או של הוראות הנהלת המועדון או החברה ו/או במקרה של הפרת משמעת חמורה ו/או התנהגות גסה, פרועה או אלימה ו/או התבטאות מילולית גסה או אלימה במועדון ו/או התנהגות שיש בה כדי לסכן את חברי המועדון את שלומם ו/או את שלמות רכושם ו/או לגרום להם נזק כלשהו ו/או הפרת הסדר הציבורי. 
במידה של פגיעה ברכוש, בניקיון או בכלל הציבור, או אי ציות לאחראי מטעם מרכז הספורט , שומרת הנהלת מרכז הספורט את הזכות להוציא את האורח ממרכז הספורט ללא החזר כספי ואף לתבוע את נזקיה מהאורח.
כללי
אין להכניס חיות מחמד למועדון. 
אין להכניס למועדון דברי מאכל ובקבוקי שתייה מזכוכית. 
החברה אינה אחראית ואינה חייבת לספק מקומות חנייה למנויים. 
 פרטיות
מרכז ספורט מכבים פועל מתוך מחויבות להגן על פרטיותך.  לצורך הרכישה הינך מתבקש לספק נתונים המאפשרים זיהוי אישי שלך או המאפשרים ליצור איתך קשר כדי לספק את השירות או לבצע את העסקה שבקשת. המידע האישי שאנו מבקשים כולל שם, תעודת זהות, כתובת  דוא”ל, מס’ טלפון, כתובת, פרטי כרטיס אשראי ועוד.
כמו כן, המרכז יכול לאסוף מידע אודות הביקור שלך. מידע זה נועד לעזור לנו לשפר את השירות, לנתח את המגמות ולנהל את המרכז בצורה טובה יותר.
 שימוש במידע האישי
המידע האישי הנאסף באתר ישמש אך ורק לצרכי מתן השירותים וביצוע העסקה שבקשת, ליעל את שירות הלקוחות, לשפר את האתר והשירותים הניתנים בו  ולספק לך מידע אודות השירות בו אתה משתמש לרבות  עדכונים והודעות. אנו מתחיבים לשמור על סודיות המידע, לא להעבירו לכול גוף שלישי כל שהוא ולא להשתמש במידע לכל מטרה אחרת.  המידע האישי עשוי להיחשף אם הדבר נדרש מאתנו על פי חוק או על מנת להיענות להליך משפטי נגדנו או על מנת להגן על הזכויות והקניין שלנו או על מנת להגן על הביטחון האישי של העובדים והנציגים שלנו,  על משתמשי האתר או על הציבור הרחב.
אני נותן את הסכמתי, לכך שהחברה רשאית לעשות כל שימוש על פי דין ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בצילומים בהם אני ו/או ילדיי הקטינים מופיעים, ואני מאשר כי לא תהיה לי ו/או למי מטעמי כל טענה, דרישה ו/או תביעה, לרבות פיצוי כספי.
אישור השתתפות זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד
הנני מאשר  את כל האמור בתנאי השימוש במתחם מרכז ספורט מכבים כאמור לעיל.