מגרשי הספורט שלנו

מחדשים את המגרשים.  הוחלפו כל גופי התאורה ושוקמה מערכת החשמל. למעוניינים להשתמש במגרשים בשעות החשיכה, מערכת הדלקת התאורה נמצאת בלובי הכניסה למתחם. במהלך החודשים הקרובים ישופץ המגרש, יוחלפו הסלים ויותקן מגרש קט רגל תקני עם דשא סינטטי.